Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidies laadpalen 2024

Laatste update: 03 Jun 2024 – Nederland staat in de Europese top 5 als het gaat over de aankoop van nieuwe elektrische wagens. Om een elektrische auto optimaal te kunnen gebruiken, moeten we beschikken over kwalitatieve laadinfrastructuur. Wil je als onderneming of VvE de aanschafkosten van een laadpaal in 2024 drukken? Dan kan je genieten van diverse subsidies voor laadpalen.

Ga snel naar:
Subsidies laadpalen thuis
Subsidies laadpalen zakelijk
Subsidies laadpalen VvE
Waarom vertrouwen op installateur?
Vraag vrijblijvend offertes aan

 

Subsidies laadpalen thuis

Subsidie laadpaal particulier

Wil je als particulier een laadpaal thuis plaatsen? Dan kan je daar jammer genoeg geen landelijke subsidie voor krijgen. Wel zijn er in Nederland steden en gemeenten die laadpaal subsidies aanbieden om elektrisch rijden aan te moedigen. We hebben het over lokale subsidies voor een (semi-)publieke laadinfrastructuur.

Inwoners van Utrecht die binnen een straal van 250 m geen toegang hebben tot een publieke of semipublieke laadpaal kunnen bv. gratis een openbaar laadstation in de buurt van hun woon- of werkadres aanvragen. Dit geldt ook voor enkele steden in Brabant en Limburg, Drenthe, Groningen, …

Meer weten over gemeentelijke laadpaal subsidies? Met al je vragen kan je terecht bij een laadpalen-expert actief in je buurt. Start je aanvraag.

 


Subsidies laadpalen zakelijk

laadpaal zakelijke subsidie

Als onderneming kan je rekenen op enkele subsidies bij de aankoop van een elektrisch laadstation: de investeringsaftrekken. Hierdoor betaal je minder vennootschaps- of inkomstenbelasting. Een ander fiscaal voordeel is het verlaagd belastingtarief. We overlopen ze hieronder:

 

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA geldt voor allerlei soorten bedrijfsmiddelen, ook voor laadpalen. Het is dan ook de meest algemene investeringsaftrek voor ondernemingen.

 

Hoeveel bedraagt de KIA?

Het bedrag van de KIA hangt af van de kostprijs van de investering. De onderstaande tabel verduidelijkt dit:

Kosten investeringBedrag of percentage KIA
< € 2.8000%
€ 2.801 t/m € 69.76528% van het investeringsbedrag
€ 69.766 t/m € 129.194€ 19.535
€ 129.195 t/m € 387.580€ 19.535 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 129.195
< € 387.5800%

Je ziet dat de aftrek voor hogere bedragen lager wordt. De overheid wil net kleine(re) ondernemingen een duwtje in de rug geven omdat die over het algemeen minder in bedrijfsmiddelen investeren.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie: de KIA is er voor ondernemers, vennootschappen onder firma of maatschappen die willen investeren in algemene bedrijfsmiddelen.
 • Welke bedrijfsmiddelen: in feite komen alle bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de KIA subsidie. Uitzonderingen zijn aankopen van particuliere woningen en grond, huisdieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, …
 • Bedrag van de investering: het minimale bedrag van de investering is € 2.801 en de KIA is begrensd tot € 387.580. Elk bedrijfsmiddel heeft een minimale investeringskost van € 450.
 • Aftrekbare bedrag: de hoogte van het aftrekbare bedrag wordt berekend op basis van de totale investeringskosten. Aan de grondslag liggen enkele vaststaande percentages (zie bovenstaand schema).

BELANGRIJK: om de KIA boekhoudkundig te kunnen aangeven, moet je de laadpaal door een gecertificeerde installateur laten plaatsen. Interesse? Kom in contact met een professional actief in je regio.

 

Hoe de KIA aanvragen?

Om aanspraak te maken op de aftrek moet je binnen de 3 maanden na aanschaf van je laadpaal een melding maken van je investering in het eLoket van de RVO. Dit gebeurt via eHerkenning. Daarna kan je de KIA toepassen in je belastingaangifte. In de aparte categorie van de KIA vul je alle bedrijfsmiddelen in waarin je dat jaar hebt geïnvesteerd. De Belastingdienst rekent uit waar je recht op hebt.

Meer weten over de KIA voor laadpalen? Met al je vragen kan je terecht bij een laadpalen-expert actief in je buurt. Start je aanvraag hier.

 

Rekenvoorbeeld KIA

Stel: als ondernemer met een totale fiscale winst van € 450.000 investeer je in 2024 in een aantal laadpalen voor de bedrijfsparking. De totaalwaarde van je investering bedraagt zo’n € 75.000. Hoe reken je dan uit hoeveel voordeel je haalt uit deze laadpaal subsidie?

 • STAP 1 = berekenen belastbaar bedrag: in dit geval bedraagt de investeringsaftrek € 19.535 (zie tabel) omdat je investeringsbedrag tussen € 69.766 t.e.m. € 129.194 ligt. Trekken we dat af van je totale fiscale winst? Dan is het belastbaar bedrag € 430.465 in plaats van € 450.000.
 • STAP 2 = voordeel KIA berekenen: de vennootschapsbelasting is momenteel 25,8% (bij fiscale winst hoger dan € 200.000). Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting dan met KIA? Dat is 430.465 x 0,258 = € 110.060. Zonder KIA is dat 450.000 x 0,258 = € 116.100.
 • STAP 3 = verschil bekijken: om te weten hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dankzij de KIA trek je nu gewoon beide bedragen van elkaar af: 116.100 – 110.060. Kortom, in dit voorbeeld gaat het om een belastingvoordeel van € 6.040.

 

 

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is er voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daaronder vallen bijvoorbeeld laadpalen, maar ook de aanschaf van een elektrische bedrijfswagen, zonnepanelen, …

 

Hoeveel bedraagt de MIA?

In 2024 kan je tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen. Het percentage wordt bepaald op basis van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.500 van het investeringsbedrag in aanmerking.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Type investering: de investering staat in de Milieu- en Energielijst. Oplaadpunten voor elektrische voer- of vaartuigen vind je terug onder bedrijfsmiddelcode G 3720. Ook voor investeringen in zware elektrische voertuigen (F 3721) kan je een beroep doen op de MIA.
 • Soort oplaadpunt: het oplaadpunt beschikt over een systeem dat permanent verbonden is met het internet en waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (versie 1.6 of hoger) met minimaal een CS-certificaat verloopt.
 • Gebruiksvereisten: het oplaadstation wordt gebruikt om elektrische voertuigen te laden of te ontladen. Het gaat hierbij uitsluitend om eigen personenauto’s, bestelauto’s of motorfietsen.
 • Plaats oplaadpunt: het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein. Dit mag ook gehuurd terrein zijn of een huisadres wanneer er geen alternatief werkadres is (bv. voor zzp’ers).
 • Bedrag van de investering: de totale kostprijs van je laadpunt bedraagt ten minste € 2.500.

BELANGRIJK: om de MIA boekhoudkundig te kunnen aangeven, moet je de laadpaal door een installateur laten plaatsen. Interesse? Kom in contact met een professional actief in je regio.

 

Hoe de MIA aanvragen?

Om aanspraak te maken op de aftrek moet je binnen de 3 maanden na aanschaf van je laadpaal een melding maken van je investering in het eLoket van de RVO. Dit gebeurt via eHerkenning. Daarna kan je de MIA toepassen in je belastingaangifte. Daarvoor hoef je niet te wachten op de beslissing van de Belastingdienst. Blijkt de beoordeling van je investering negatief? Dan dien je een aangepaste aangifte in.

TIP: wens je graag meer informatie over de MIA voor het plaatsen van slimme oplaadpunten voor elektrische voertuigen (G 3720)? Laat je dan adviseren door een ervaren installateur. Start hier je aanvraag.

 

Rekenvoorbeeld MIA

Stel: als ondernemer met een totale fiscale winst van € 450.000 investeer je in 2024 in een aantal laadpalen voor de bedrijfsparking. De totaalwaarde van je investering bedraagt zo’n € 75.000. Hoe reken je dan uit hoeveel voordeel je haalt uit deze laadpaal subsidie?

 • STAP 1 = berekenen belastbaar bedrag: je hebt recht op een investeringsaftrek van 45% van het totale investeringsbedrag (75.000 x 0,45 = € 33.750). Trekken we dat af van je totale fiscale winst? Dan bekomen we een belastbaar bedrag van € 416.250 in plaats van €450.000.
 • STAP 2 = voordeel MIA berekenen: het vennootschapsbelasting bedraagt momenteel € 25,8% (bij fiscale winst hoger dan € 200.000). Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting met MIA? Dat is 416.250 x 0,258 = € 107.392.  Zonder MIA is dat 450.000 x 0,258 = € 116.100.
 • STAP 3 = verschil bekijken: om te weten hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dankzij de MIA trek je nu gewoon beide bedragen van elkaar af: 116.100 – 107.392. Dit resulteert in een fiscaal voordeel van € 8.708.

 

 

3. Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kan je een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment afschrijven. Zo bespaar je flink op je vennootschaps- of inkomstenbelasting.

 

Hoeveel bedraagt de VAMIL?

De specifieke VAMIL laadpaal subsidie levert je een mooi fiscaal voordeel op van 75% voor infrastructuur die valt onder de bedrijfsmiddelcode F 3721.

LET OP: je kan enkel nog van de VAMIL profiteren wanneer je investeert in elektrische oplaadpunten voor zware elektrische voertuigen (Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3) en mobiele werktuigen. Laadpalen voor elektrische personenauto’s tellen niet meer mee.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Type investering: de investering moet terug te vinden zijn in de Milieu- en Energielijst. De bedrijfsmiddelcode voor zware elektrische voertuigen en mobiele werktuigen is F 3721.
 • Soort oplaadpunt: het oplaadpunt beschikt over een systeem dat permanent verbonden is met het internet en waarbij de communicatie volgens het Open Charge Point Protocol (versie 1.6 of hoger) met minimaal een CS-certificaat verloopt.
 • Gebruiksvereisten: het oplaadstation wordt gebruikt om eigen elektrische voertuigen te laden die behoren tot de EU voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3.
 • Plaats oplaadpunt: het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein.
 • Bedrag van de investering: de totale kostprijs van je laadpunt bedraagt ten minste € 2.500.

BELANGRIJK: om de VAMIL boekhoudkundig te kunnen aangeven, moet je de laadpaal door een installateur laten plaatsen. Interesse? Kom in contact met een professional actief in je regio.

 

Hoe de VAMIL aanvragen?

Om aanspraak te maken op de aftrek moet je binnen de 3 maanden na aanschaf van je laadpaal een melding maken van je investering in het eLoket van de RVO. Dit gebeurt via eHerkenning. Daarna kan je de VAMIL toepassen in je belastingaangifte. Daarvoor hoef je niet te wachten op de beslissing van de Belastingdienst. Blijkt de beoordeling van je investering negatief? Dan dien je een aangepaste aangifte in.

LET OP: investeer je in laadinfrastructuur die valt onder F 3721? Dan kan je de MIA en de VAMIL combineren. Wens je graag meer informatie? Laat je dan adviseren door een ervaren installateur. Start hier je aanvraag.

 

Rekenvoorbeeld VAMIL

Stel: als ondernemer met een totale fiscale winst van € 450.000 investeer je in 2024 in een aantal laadpalen voor de bedrijfsparking. De totaalwaarde van je investering bedraagt zo’n € 75.000. Hoe reken je dan uit hoeveel voordeel je haalt uit deze laadpaal subsidie?

 • STAP 1 = berekenen belastbaar bedrag: in dit geval heb je recht op een investeringsaftrek van 75% van het totale investeringsbedrag (75.000 x 0,75 = € 56.250). Trekken we dat af van je totale fiscale winst? Dan bekomen we een belastbaar bedrag van € 393.750 in plaats van € 450.000.
 • STAP 2 = voordeel VAMIL berekenen: het vennootschapsbelasting bedraagt momenteel € 25,8% (bij fiscale winst hoger dan € 200.000). Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting dan met VAMIL? Dat is 393.750 x 0,258 = € 101.587. Zonder VAMIL is dat 450.000 x 0,258 = € 116.100.
 • STAP 3 = verschil bekijken: om te weten hoeveel het fiscale voordeel bedraagt dankzij de VAMIL trek je nu gewoon beide bedragen van elkaar af: 116.100 – 101.587. In dit geval bedraagt het belastingvoordeel € 14.513.

 

 

4. Verlaagd belastingtarief

Ben je eigenaar van een publiek laadstation? Dan kan je ook in 2024 blijven genieten van het verlaagd belastingtarief op openbare laadpalen. Een overzicht van de tarieven:

Energiebelasting schijfVerbruikTarief
1e schijf0 kWh - 10.000 kWh € 0,05549
2e schijf10.001 kWh - 50.000 kWh € 0,05549
3e schijf50.001 kWh - 10 miljoen kWh€ 0,01478
4e schijf> 10 miljoen kWh€ 0,00061

Het tarief is van toepassing op alle elektrische laadpalen met een vaste aansluiting. Het voordeel is dat je als ondernemer zelf minder betaalt voor de stroom die je gebruikt om een elektrische auto op te laden.

Meer weten over het verlaagd belastingtarief voor laadpalen? Met al je vragen kan je terecht bij een laadpalen-expert actief in je buurt. Start je aanvraag.

 


Subsidies laadpalen VvE

laadpalen subsidies

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) met bv. een appartementencomplex kan ook profiteren van enkele subsidies voor laadpalen om elektrisch rijden onder z’n leden financieel aantrekkelijker te maken. Een overzicht van de verschillende laadpaal subsidies:

 

1. Energiebespaarlening voor VvE’s

Een VvE kan z’n laadinfrastructuur zelf financieren als die daar voldoende middelen voor heeft. Is dit niet het geval? Dan kan die een beroep doen op de Energiebespaarlening en tegen een gunstig tarief lenen voor laadinfrastructuur en/of laadpalen.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Als een VvE enkel laadpalen wil financieren is het minimale leenbedrag € 10.000. De lening is begrensd tot € 34.000 per appartementsrecht. De rentevoeten worden berekend op basis van het totale leenbedrag. De looptijden zijn 10, 15 en 20 jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie: de lening is mogelijk voor VvE’s vanaf 8 wooneenheden en/of wanneer de VvE een woningcorporatie als grooteigenaar heeft.
 • Type laadpalen: de intelligente laadinfrastructuur beschikt over dynamic load balancing op gebouwniveau. Bovendien is elke laadpaal uitgerust met sockets conform IEC62196 Type II.
 • Authentificatie leden: elke laadpaal accepteert geldige laadpassen en authentificatiemethoden van verschillende aanbieders.

BELANGRIJK: wil je de Energiebespaarlening aangaan? Dan moet je de kwaliteit van de laadinfrastructuur en de installatie aantonen met een ondertekende ‘Verklaring Aannemer/Installateur’. Enkel een ervaren laadpalen installateur kan je dit document bezorgen. Kom in contact met een professional actief in je regio.

 

Hoe de lening aanvragen?

De Energiebespaarlening vraag je aan via een online formulier bij het Nationaal Warmtefonds. Daarvoor geef je o.a. je Kvk-nummer en IBAN op, upload je de nodige documenten, geef je het gewenste totaal te lenen bedrag op… Je gekozen installateur bezorgt je alle nodige documenten. Het Nationaal Warmtefonds gaat na of je aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en stuurt je dan een beoordeling.

Meer weten over deze laadpalen subsidie voor VvE’s? Met al je vragen kan je terecht bij een laadpalen-expert actief in je buurt. Start hier je aanvraag.

 

 

2. Subsidie oplaadpuntenadvies SVVE voor VvE’s

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) biedt VvE’s, woningcoöperaties en woonverenigingen met een eigen parkeergelegenheid de mogelijkheid om de advieskosten voor het aanleggen van laadpalen te financieren.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Met deze subsidie kan je tot wel 75% van de totale advieskosten (incl. btw) terugvorderen. Het maximale bedrag hiervoor is begrensd op € 1.500.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie: deze subsidie is speciaal voor VvE’s, woonverenigingen en -coöperaties met een eigen parkeergelegenheid. Het gaat hier bv. over een parkeergarage, halfopen carport of open parkeerterrein.
 • Welke adviseur: enkel een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven deskundig adviseur kan een oplaadpuntenadvies formuleren. Daarvoor maakt hij voorafgaand een uitgebreide plaatselijke inspectie.
 • Datum oplaadpuntenadvies: het document moet na 5 oktober 2021 opgesteld zijn om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.
 • Periode laadbehoefte: in het advies staat een schatting van de laadbehoefte van de vereniging voor een periode van minimaal 10 jaar.

TIP: wil je zeker zijn dat het adviesrapport nauwgezet opgevolgd en uitgevoerd wordt? Vertrouw dan op een gecertificeerd installateur. Kom in contact met experts actief in je regio via onze offertedienst.

 

Hoe de subsidie aanvragen?

De subsidie vraag je digitaal aan via het eLoket van de RVO. De aanvraagperiode startte op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2027. Bij je aanvraag moet je voldoende bewijsmateriaal aanleveren.

Meer weten over deze laadpalen subsidie voor VvE’s? Met al je vragen kan je terecht bij een laadpalen-expert actief in je buurt. Start hier je aanvraag.

 


Waarom vertrouwen op een ervaren installateur?

Wil je kunnen genieten van de fiscale voordelen of subsidies voor laadpalen? Dan moet je het laadstation laten plaatsen door een professional. Dankzij zo’n gecertificeerde laadpalen installateur ben je zeker van…

 • Advies op maat: bij de installatie van een laadpaal komt flink wat werk kijken. Een vakman komt voorafgaand langs voor een oriënterend gesprek. Hij gaat na wat de beste locatie is voor het laadstation, of de juiste aansluitingen voorzien zijn,…
 • Geïndividualiseerde oplossing: op basis van de voorafgaande inspectie en het oriënterend gesprek stelt hij de beste oplossing voor. Ook voorafgaande graaf- en elektriciteitswerken neemt hij voor z’n rekening of besteedt hij uit aan de meest geschikte vakman.
 • Professionele plaatsing: een professionele installateur beschikt gegarandeerd over de juiste certificaten en kwalificaties. Zo ben je verzekerd van een kwalitatieve plaatsing en een hoogwaardige laadpaal door een professional met de juiste technische know-how.
 • Servicecontract: merk je storingen op aan je installatie? Heb je vragen over de werking van je laadstation? Of heeft de software een update nodig? Dan fungeert je installateur als je centrale aanspreekpunt. Zeker wanneer je een servicecontract met hem afsluit.
 • Financiële voordelen: wil je van de belastingvermindering of het verlaagd btw-tarief gebruik maken? Dan moet je de installatie overlaten aan een ervaren installateur. Bij je aangifte moet je de nodige aankoopbewijzen, facturen en formulieren toevoegen. Een installateur helpt je graag hierbij.

TIP: benieuwd hoe je het best een gecertificeerde laadpaal installateur selecteert? Je leest er hier alles over.

 

Offertes vergelijken = besparen!

Overweeg je de aankoop van een kwalitatief laadstation? Dan zit je hier goed! Via ons aanvraagformulier kom je in contact met diverse gecertificeerde installateurs in jouw omgeving. Binnen enkele werkdagen nemen 2 à 3 installateurs contact met je op voor een plaatsbezoek en bezorgen ze je offertes op maat. Zo vergelijk je makkelijk de prijsopbouw, voorgestelde merken, diverse adviezen,… en maak je de beste keuze.

Vrijblijvend offertes vergelijken? Vul hieronder je gegevens in en ga van start!

 

Laadpaal offertes ontvangen?

Kies voor een erkende plaatser en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je laadpaal. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende bedrijven